Over mijn werk

Papierkunst

Mijn eerste ervaring met papier deed ik op als schilder van aquarellen. Het thema van mijn werk was de “schoonheid van het vergankelijke”. Mijn fascinatie ging vooral uit naar natuurlijke objecten, fossielen en schelpen en in de natuur gevonden vormen. Ik schilderde altijd in series en heb toen onder andere een reeks schilderijen gemaakt over kastjes tafels en schrijnen met fossielen en schelpen erop. Het leek mij een uitdaging om deze vormen ook driedimensionaal uit te werken.

Die stap zette ik enkele jaren geleden met mijn schrijnen van vele lagen op elkaar gelijmd papier. Papier omdat het voegzaam is en voorhanden was. Het is erg mooi materiaal en het heeft eindeloos veel mogelijkheden. Bovendien kon ik op deze manier in aquarel blijven beschilderen. Voor mij vloeide het schilderen zo als vanzelfsprekend over in mijn huidige ruimtelijke werk.

Bestonden de objecten op de schrijnen aanvankelijk uitsluitend uit fossielen, schelpen of in de natuur gevonden voorwerpen, na verloop van tijd ontstond de wens er zelf vrije vormen aan te geven. Zo ontstond een serie schrijnen met bovenop sculpturen van mijn hand. Ruimtelijke vormen als vrije interpretaties van de in natuur gevonden voorwerpen.

Fossielen en schelpen vertegenwoordigen voor mij “de schoonheid van het vergankelijke”. Vergankelijkheid bergt voor mij een voedingsbodem voor nieuw, hoop en belofte in zich. Die gedachte ligt mede ten grondslag aan het idee achter mijn schrijnen.

Herinneringsschrijnen

Herinneringsschrijnen zijn bedoeld als “schatkistjes” voor belangrijke of dierbare voorwerpen. Vaak hebben deze een speciale betekenis voor mensen die deze voorwerpen willen koesteren en bewaren.

Ik maak herinneringsschrijnen in opdracht. In een gesprek vooraf bespreken we wensen en verwachtingen en overleg ik in samenspraak met de opdrachtgever wat de mogelijkheden zijn ten einde iets unieks en specifiek persoonlijks te creëren waar men graag naar kijkt en die een bijzondere betekenis heeft. Daarnaast maak ik ook schrijnen voor (een deel van) de as van een dierbare overledene.

In de katholieke kerktraditie dienen schrijnen voor het opbergen van kostbare relikwieën waaraan gelovigen een hoge religieuze gevoelswaarde toekennen.

Komvormen

Geleidelijk aan ontstond de behoefte om, naast mijn schrijnen, ook vrijere vormen te maken. Zo ontstonden de komvormen. Op de bodem van de subtiel in aardetinten beschilderde kommen liggen fossielen, schelpen of kleine stenen. Zij zorgen voor balans en versterken sfeer en karakter van de kom.